Marko Salmela

Marko Salmela, asiantuntija, Raahe. Ehdolla vuoden 2023 kansanedustajavaaleissa, Oulun vaalipiirissä.

Työvoiman saatavuus

Jo pitkään kytenyt työvoimapula on viimein roihahtanut parin viimeisen vuoden aikana. Työvoimareservimme alkaa olla ikääntynyttä ja eläkeorientoitunutta. Myös erilaiset terveydelliset rajoitteet tuntuvat lisääntyneen viime vuosien aikana, joista osa juontaa juurensa jopa 90-luvun alun lamavuosista sukupolvikokemuksena. Lisäksi työvoimapulaan vaikuttaa työmarkkinoiden mahdollisuuksien monipuolistuminen. Työmarkkinoille tuleville on aina vain enemmän mahdollisuuksia löytää mielekkäitä työtehtäviä.

Yrittäjyyden edistäminen

Suomen yrityksistä yli 90 on mikroyrityksiä. Yrittäjämäinen toiminta normaalin palkansaajamallin rinnalla voisi olla nykyistä helpompaa. Kevytyrittäjyys -malleja on jo useita ja ovat osaltaan auttamassa asiassa. Kynnys yrittäjyyteen on korkea ja johtuu osittain aloittamisen ja varsinkin lopettamisen hankaluudesta.

Ajankohtaista

Marko Salmela, asiantuntija, Raahe.
Ehdolla vuoden 2023 kansanedustajavaaleissa, Oulun vaalipiirissä.
Katso SDP:n ehdokas sivu.