Teemat

Työvoiman saatavuus

Jo pitkään kytenyt työvoimapula on viimein roihahtanut parin viimeisen vuoden aikana. Työvoimareservimme alkaa olla ikääntynyttä ja eläkeorientoitunutta. Myös erilaiset terveydelliset rajoitteet tuntuvat lisääntyneen viime vuosien aikana, joista osa juontaa juurensa jopa 90-luvun alun lamavuosista sukupolvikokemuksena. Lisäksi työvoimapulaan vaikuttaa työmarkkinoiden mahdollisuuksien monipuolistuminen. Työmarkkinoille tuleville on aina vain enemmän mahdollisuuksia löytää mielekkäitä työtehtäviä.

Työelämän monimuotoisuus

Erilaisia kokeiluja tulisi rohkeasti tehdä koko ajan. Etätyö tuli koronakriisin aikana voimallisesti työelämään ja jäi pysyvästi. Työtä tullaan jatkossakin tekemään yhä monimuotoisemmin ja sellaisille uusille toimintatavoille tulisi olla utelias ja avoin. Monet nykyiset työt tullaan tulevaisuudessa hoitamaan eri tavalla ja vauhti vain kiihtyy.

Yrittäjyyden edistäminen

Suomen yrityksistä yli 90% on mikroyrityksiä. Yrittäjämäinen toiminta normaalin palkansaajamallin rinnalla voisi olla nykyistä helpompaa. Kevytyrittäjyys -malleja on jo useita ja ne ovat osaltaan auttamassa asiassa. Kynnys yrittäjyyteen on korkea ja se johtuu osittain aloittamisen ja varsinkin lopettamisen hankaluudesta.